Průlet bitevníků zahájil pietní akci v Pikárci

V sobotu 13.9.2009 byla v Pikárci před kaplí za účasti místních občanů a vzácných hostů odhalena pamětní deska na počest místním rodákům. Šlo o dvě výrazné osobnosti této malé obce, které dosáhli světové proslulosti.

Prof. Ing. Dr. Alois MYSLIVEC, DrSc.

Starší z nich (1898 – 1994) je rodákem z domu č.4 a prosadil se jako vědecký pracovník Po studiích a prvních pracovištích je v r.1926 povolán do nově zřízeného Výzkumného ústavu hydrologického a hydrotechnického v Praze, kde založil nově vznikající obor mechanika zemin. V roce 1946 na Českém učení technickém v Praze pro obory mechanika zemin a zakládání staveb se stal prvním profesorem tohoto nového vědního oboru u nás a později byl současně ředitelem Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Výsledky svých studií a nové poznatky uplatnil při stavbě zemních sypaných přehrad, zabezpečení sesutých svahů a sedání pilířů na železničních tratích, při zakládání mostních, průmyslových a dalších objektů. V podvědomí občanů zůstává stěhování kostela v roce 1975 v Mostě. Jako znalec pracoval nejen na našich významných stavbách, ale hojně i ve světě při stavbách továren, komunikací (např.turisty známá jadranská magistrála) či jako znalec – například v Itálii v r.1963 posuzoval katastrofu se 2000 oběťmi-hledal příčiny sesutí svahu hory Poc do nádrže Vajont. Vybudoval si autoritu vědce, pedagoga, znalce a poradce, který vytvořil dílo velkých duševních a materiálních hodnot, které je dnes těžké docenit a je třeba se před ním sklonit. Zemřel v Praze a to náhle po úrazu v dobrém duševním i pracovním rozkvětu.

F/Lt Josef STEHLÍK, plukovník letectva

Mladší ze slavných synů obce (1915-1991) se narodil v rodině hajného Františka Stehlíka. Po vyučení dobrovolně nastoupil v roce 1935 k vojenskému letectvu. Prodělal kurs leteckých mechaniků, pilotní výcvik, působil jako stíhací pilot a instruktor. Odešel ilegálně 5. června 1939 do Polska a odtud do Francie do řad l´Armée de l´Air na západní frontu. Po porážce francouzské armády se dostal do Velké Británie a jako seržant se v RAF se stal jedním ze zakládajících příslušníků 312. československé stíhací perutě. V jejích řadách bojoval v bitvě o Británii a nad okupovanou západní Evropou. Od podzimu 1941 působí jako instruktor v Upavonu a v Kanadě. Zpět k bojovému létání u 312. peruti se vrátil v roce 1943 .V únoru 1944 odplouvá do Sovětského svazu, kde se stal velitelem 1. letky 1.československého samostatného stíhacího leteckého pluku v SSSR a s ním odletěl na pomoc povstaleckému Slovensku. Po návratu do vlasti byl v červnu 1948 od letectva propuštěn, následně zatčen a půldruhého roku pak strávil ve vyšetřovací vazbě. Roku 1964 se dočkal rehabilitace, návratu hodnosti a v roce 1990 byl povýšen na plukovníka v.v. Byl oceněn mnoha významnými československými a zahraničními medailemi.

Bitevníky nad kapličkou

Ve 14 hodin dvakrát prolétli nad obcí bitevníky z letiště Náměšť nad Oslavou a tím daly starostovi ing. Františku Brožovi povel ke slavnostnímu zahájení pietní akce a následně profesoru Vaníčkovi k odhalení pamětních desek na mohutném přírodním kamenu. Následovalo čestnou stráží exklusivně provedené ceremoniální položení věnce, které díky vyšňořeným profesionálním vojákům a místní krojované mládeže s hasiči ve stejnokrojích v ničem nezůstalo za obdobnými akcemi prezidenta při státních svátcích. Vzácní hosté za salutování důstojníků v čele s pplk. Ivánkem z letecké základny v Náměšti a válečného veterána vzdali hold památce obou rodáků. Oficiální průběh stvrdily projevy význačných hostů. S dílem A.Myslivce nás poutavě a odborně seznámil jeho žák a nástupce Prof. Ing.Ivan Vaníček DrSc. O J. Stehlíkovi krásně mluvil znalec této problematiky poslanec a publicista Karel Černý a rovněž projevy jeho kolegů – místopředsedkyně PČR Miroslavy Němcové a poslance Jana Kasala sklidily potlesk, také i proto že byly apolitické. Jan Kasal s poukazem na volnou plochu velkého kamene pro pamětní desky vyzval mládež k následování svých předchůdců. Také další řečník – místní Mons. Josef Valerián připomenul odpovědnost ve výchově dětí a seznámil nás s přátelským vztahem k Prof. Myslivcovi. Také přečetl jeden z jeho dopisů, jež nám daruje do obecní kroniky. Závěr pietního aktu patřil Bobrůvance a státní hymna v jejich podání a společném provedení se všemi uniformovanými účastníky v předepsaných postojích vzbuzovala příjemné mrazení v zádech.

Slavnostní pochod obcí a pohoštění v KD

Následoval pochod kvetoucí obcí do kulturního domu a pro místní byl připomenutím obdobných průvodů s celebritami při loňské soutěži Vesnice roku či jeho recesistickém provedení na letošním ostatkovém průvodu. Pro zájemce byl připraven pamětní list a stolní kalendář, který byl vydán u příležitosti soutěže Vesnice roku 2008. Starosta obce všem poděkoval za účast a přípravu této akce, za což na všechny čekalo pohoštění krásně naaranžované půvabnými studentkami hotelové školy z Velkého Meziříčí za vedení Bc. Evy Cejnkové. Gastronomické zpestření prováděl i autor tohoto příspěvku, který zde při únorové ostatkové zábavě zahájil peprmintovým likérem oslavy svého životní jubilea a nyní ochutnávkou likérů z vlastních citrusových plodů uzavřel poslední etapu vícefázových oslav. Poděkování od svých občanů reprodukovala starostovi Lenka Brožová a díky patří také panu Josefu Pancnerovi za darování přírodního kamene pod pamětní desky.