PLÁN  AKCÍ  V PIKÁRCI  NA  ROK  2011

1.1 Novoroční relace v rozhlase
9.1. Tříkrálová sbírka     
15.1. KD Pikárec – ples MS Bobrůvka
21.1.-13.2. Zasedání ostatkového výboru - každý pátek
19.2. Maškarní ples<>a
27.2. Maškarní karneval
5.3.  Ostatky – 12,00 rej masek po návsi
                    20,00 ostatková zábava se zvyklostmi 
15.3. - 15.5. Zasedání pohádkvého vedení v obci
21.4.- 23.4. Drkání po obci 
24.4. Velikonoční zábava- slosování vstupenek o pomlázky
25.4.  Velikonoce
30.4.   Stavění máje u kaple od 14,00 hodin
  Pálení čarodějnic
9.5. Okrskové cvičení hasičů
10.5. Den matek - relace
21.5.   Pohádkový les 12:30 -15:30
květen Okresní cvičení hasičů
1.7. – 3.7. Pouť : 1.7. Country
  2.7. výlet Pod Skalou - Pikardi 
  3.7. 14,00 koncert dechové hudby Bobrůvanka na návsi
         16,00 kácení máje a slosování výherce
6.8.    Výlet Pod Skalou prázdninový – hrají YXILON
3.9.  Výlet Pod Skalou na ukončení prázdnin
1.10. Setkání rodáků
říjen. Výlov obecního rybníku I
listopad Výlov obecního rybníku II
20.11. KD- Kateřinská zábava – hrají Pikardi
5.12.   Mikuláš, andělé a čerti po obci
27.11. Rozsvícení vánočního stromku na návsi
4.12.   Mikulášská nadílka v KD
5.12.   Mikuláš, čerti a andělé po obci
24.12. Vánoční relace v rozhlase
24.12. Živý Betlém
31.12. Silvestr

každé pondělí - 19,00 hod.měření tlaku - KD Pikárec.

Plán akcí z roku 2010

Plán akcí z roku 2009

Plán akcí z roku 2008