PLÁN  AKCÍ  V PIKÁRCI  NA  ROK  2013

1.1 Novoroční relace v rozhlase
6.1. Tříkrálová sbírka     
19.1. KD Pikárec – ples MS Bobrůvka
4.1.-8.2. Zasedání ostatkového výboru - každý pátek
1.2. Maškarní ples - Dessert
9.2.  Ostatky
  • 12:00 rej masek po návsi
  • 20:00 ostatková zábava se zvyklostmi
3.3. Dětský karneval
16.3. Jaksi Taksi
28.3. - 30.3. Drkání po obci
31.3. Velikonoční zábava- Pikardi - slosování vstupenek o pomlázky
1.4. Velikonoce
30.4. Stavění máje
Pálení čarodějnic
květen Okrskové cvičení hasičů
8.6.   Pohádkový les 12:30 -15:30
15.6. výlet YXILON
4.7. Promítání akcí za poslední rok
5.7. – 7.7. Pouť : 5.7. Country
  6.7. výlet Pod Skalou - Pikardi 
  7.7. 15,00 koncert dechové hudby Bobrůvanka na návsi
         16,00 kácení máje a slosování výherce
3.8. SDH - výlet polovina prázdnin
31.8.  SDH - výlet konec prázdnin
Říjen Výlov obecního rybníku I
Listopad Výlov obecního rybníku II
30.11. KD- Kateřinská zábava – hrají Pikardi
1.12. Rozsvícení Vánočního stromku na návsi
5.12.   Mikuláš, andělé a čerti po obci
8.12.   Mikulášská nadílka v KD
24.12. Vánoční relace v rozhlase
24.12. Živý Betlém
31.12. Silvestr

Každý čtvrtek 18,00 hod.měření tlaku - KD Pikárec.

Plán akcí z roku 2012

Plán akcí z roku 2011

Plán akcí z roku 2010

Plán akcí z roku 2009

Plán akcí z roku 2008