Soutěž Vesnice roku

fotografie jednotlivých ocenění

1995
čestné uznání
1999
čestné uznání
2004
čestný diplom
2005
zelená stuha
2006
čestné uznání
2007
bílá stuha
2008
zlatá stuha
3.6.2008
3.9.2008