www.pohadkovylespikarec.cz


Akce, které uspořádaly naše ženy.


Živý Betlém 2015 konaný dne 24.12.2015

Zhruba 300 diváků shlédlo prastarý příběh o narození Ježíška, zazpívali si koledy, děti si prohlédly živé ovečky, pro zahřátí byl připravený čaj a svařené víno.Fotogalerie zde

Mikulášská besídka konaná dne 6.12.2015

Celkem přišlo přibližně 90 dětí s rodiči i prarodiči. Děti absolvovaly několik soutěží, tančily při reprodukované hudbě, Mikuláš s anděly a čerty přinesl každému balíček sladkostí a krásný dárek. Občerstvení bylo připravené pro všechny.Fotogalerie zde

Pohádkový les Pikárec 2015 konaný dne 13.6.2015

Jednalo se již o třiadvacátý ročník procházky pohádkovým lesem v okolí Pikárce. Během horkého sobotního odpoledne prošlo trasou pohádkového lesa přes 1500 malých i velkých návštěvníků, kteří se mohli kochat tradičně na 12 pohádkových zastaveních. Celkový počet účinkujících a pořádajících 150, občerstvení na výletišti včetně nových atrakcí (velký houpací kůň, houpačky, střelnice). Fotogalerie zde

Dětský maškarní ples 2015 konaný dne 8.2.2015


Tradičního dětského maškarního plesu se zúčastnilo opět velké množství dětí asi 70 dětí s doprovodem. Ples se nesl v duchu Macha a Šebestové a jejich utrženého sluchátka. Zábavného odpoledne se zúčastnila spousta krásných masek, pro děti byly připravené soutěže, tancování při reprodukované hudbě, bohatá tombola a občerstvení. Fotogalerie zde

Živý Betlém 2014
Mikulášská besídka 2014
Pohádkový les 2014 - video
Pohádkový les 2014
Živý Betlém 2013
Mikulášská besídka 2013
Pohádkový les 2013 - video
Pohádkový les 2013
Živý Betlém 2012
Mikulášská besídka 2012
Pohádkový les 2012 - video
Pohádkový les 2012
Mikuláš 2011
Pohádkový les 2011 - video
Pohádkový les 2011
Živý Betlém 2010
Pohádkový les 2010 - video
Pohádkový les 2010
Mikuláš 2009
Pohádkový les 2009 - video
Pohádkový les 2009
Mikulášská besídka 2008
Pohádkovýles 2008
Pohádkovýles 2007
Mikuláš 2006
Pohádkovýles 2006
Mikulášskábesídka 2005
Pohádkovýles 2005